lördag 15 augusti 2009

Vems drömmar uppfylls på våra framtida universitet?


Professor Fatma Gök, Bogazivi University, Istanbul, Turkiet (på bilden t.h.), betonade att det är viktigt att ha ett intersektionellt perspektiv på de komplicerade frågorna i sin föreläsning: "Women in Higher Education: Whose Dreams are Fulfilled". Även hon tog avstamp i den egna erfarenheten och berättade sin resa från byn i Turkiet till universitetsstudier i New York, USA. Vems drömmar är det som uppfylls på universiteten, undrade Fatma Gök, och betonade att de kvinnor som inte fick möjlighet att lära sig läsa eller skriva som barn (som hennes mor), kan drömma högre studier för sina döttrar - men inte för sig själva. Hur påverkar det deras liv? Hur påverkar det samhället?Dr Solveig Bergman, föreståndare för NIKK, Norge, berörde problematiken -men från ett annat håll i sin föreläsning: "Elites, excellence and equal opportunities: Gender and power in Academia". Hur kan feminister agera i denna värld där excellence och elitism är grundläggande värden?
Professor Louise Morley, Centre for Higher education and equity research (CHEER), University of Sussex, UK (på bilden t.h.), knöt ihop konferensen med sin föreläsning: "Imagining the university of the future". Honm betonade det betydeslefulla i att ständigt ifrågasatt vad det har för betydelse för våra samhällen och demokratin att högre utbildning har en historia totalt präglad av ojämlikhet, elitism och uteslutning. Trots detta finns det en utpräglad nostaligi, en sorg över att något väsentligt gått förlorat i dagens högre utbildning. Vad beror detta på? Hur kan vi föreställa oss ett annat, mer jämlikt, blandat, demokratiskt universitet? Och hur kan vi arbeta mot dessa mål? A.O.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar