söndag 18 oktober 2009

Jämställdhetsperspektiv saknas hos Bildt enligt ny granskning

Organisationen Kvinna till Kvinna har granskat utrikesminister Carl Bildts tal, artiklar, pressmeddelande och blogg och konstaterar att "- Sammantaget visar Kvinna till Kvinnas granskningar att Carl Bildt konsekvent underlåter att lyfta fram frågor om kvinnors rättigheter och inflytande i freds- och säkerhetssammanhang. Utrikesministern verkar ha en blind fläck när det gäller de här frågorna. Dessvärre betyder det att viktiga pusselbitar då saknas i den politiska analysen av omvärlden, säger Lena Ag, generalsekreterare Kvinna till Kvinna." http://korta.nu/4593. A.O.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Betydelsen av föräldraledighet och barnomsorg

I gårdagens Dagens Nyheter (17/10) rapporteras det: "Brittisk mamma kan glömma karriären", och "Barnomsorg nyckeln till fler kvinnor i arbete" http://korta.nu/1835.

För ett par veckor sedan kunde man i Svenska Dagbladet (2/10) läsa "Företag positiva till pappaledighet" : "Det har skett en dramatisk förändring i svenska storföretags syn på pappaledigheter under en tioårsperiod, visar ny forskning. Bara fyra procent av de största företagen är nu motståndare, var tredje är uttalat positiva. Det är precis omvända förhållanden jämfört med tidigare." http://korta.nu/c9d0.

Sverige har under en lång period varit en föregångare när det gäller utbyggnaden av barnomsorg och föräldraledighet. Det är en grundsten i vårt demokratiska välfärdssamhälle och en nyckelfaktor för att skapa ett mer jämställt och hållbart samhälle. Att attityderna nu långsamt förändras till föräldraledighet i storföretag är ytterligare ett steg framåt - ett steg som gynnar barnen, föräldrarna och samhället i stort. Sen är det dags att ta nästa steg. A.O.

Läs även andra bloggares åsikter om ,

söndag 4 oktober 2009

Medborgaren inte myndigheten i centrum = jämställdhetsintegrering

Den 29 september meddelade Finansdepartementet att Mats Sjöstrand, Generaldirektör för Skatteverket, fått regeringens uppdrag att genomföra en översyn av statlig regional förvaltning. Som särskild utredare ska Sjöstrand, enligt pressmeddelandet "lämna förslag på hur den statliga förvaltningen på regional nivå kan bli tydligare, mer samordnad och ändamålsenlig." http://korta.nu/ce2a

Ett par dagar senare, den 3 oktober, meddelade de rödgröna partierna på DN debatt att de "vill göra Myndighets-Sverige effektivare och slå ihop bland annat de 21 länspolismyndigheterna till en samlad polismyndighet. För att få ut mer av varje satsad skattekrona tänker vi steg för steg slå ihop myndigheter och lägga ned dem vars arbetsuppgifter kan övertas av andra."
http://korta.nu/1b64

Att det är medborgaren och inte myndigheten sdom ska stå i centrum för de statliga förvaltningarnas arbete är orsaken till att arbetet med jämställdhetsintegrering borde få en central plats i den typ av utvecklingsarbete och omorganisering som skymtar i förslagen. Synliggörandet av människorna bakom medborgarbegreppet (vi är ju många och olika) är en viktig väg till ökad jämställdhet och jämlikhet i samhället men också i arbetet med att kvalitetssäkra och utveckla myndigheters verksamheter: att få den statliga förvaltningen att bli tydligare, mer samordnad och ändamålsenlig samtidigt som den är effektiv och ger mer för varje satsad skattekrona. Tänker hon som arbetar med jämställdhetsintegrering i staten. A.O.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

lördag 3 oktober 2009

Seminarier om hållbar samhällsutveckling med jämställdhet och hälsa i fokus

Det handlar om rättvisa!

Välkommen till en serie seminarier i Göteborg kring hållbar samhällsutveckling med hälsa och jämställdhet i fokus. Hur skapar vi ett hållbart samhälle där kvinnor och män har lika möjligheter och rättigheter? Hur utformas vår närmiljö för att främja hälsa och skapa förutsättningar för jämlikhet? Vilken betydelse har jämställdhetsintegrering för kvaliteten i offentlig verksamhet? Hur påverkar ett jämställt agerande hos samhällsfunktioner bemötandet av kvinnor och män?

Seminarierna är öppna för allmänheten men riktar sig främst till dig som jobbar med eller har intresse av jämställdhetsintegrering. Seminarierna är kostnadsfria och kräver ingen föranmälan.

Seminarierna inleddes på bokmässan den 25 september 2009 med temat: Nya perspektiv på jämställdhetsintegrering Jeanette Bäfverfeldt, Gör det Jämt, Västra Götalandsregionen och David Renemark, Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Följande programpunkter följer under hösten:
13 oktober 2009
Hur bygger vi demokratiskt hållbara samhällen?
Henrik Haglund, plan- och byggchef Kungälvs kommun, Anita Larsson, arkitekt och forskare, och Marianne Olsson, Angereds Närsjukhus, pratar om hur samhällsbyggande och planering påverkar livsvillkor och hälsa hos kvinnor och män.
Moderator är Mark Isitt.
plats: Pedagogen, Göteborg, Kjell Härnqvist-salen
tid:18.30

3 november 2009
Normer i offentlig verksamhet - vad
betyder det för brukarnas hälsa?

Helena Olofsdotter Stensöta, statsvetare vid Växjö och Göteborgs universitet har på uppdrag av Jämi undersökt hur myndigheter arbetar med jämställdhetsintegrering. Gunnel Hensing, Socialmedicin GU, gör kopplingar till folkhälsoperspektiv och vad som påverkar gruppers hälsovillkor. Vilka beröringspunkter finns det mellan organisationskultur, hälsa och jämställdhet?

plats: Pedagogen, Göteborg, sal AK2 137
tid: 18.30

För mer utförligt program och information om seminarierna gå in på
http://www.jamiprogram.se/ eller www.vgregion.se/jamstalldvard.

Under våren 2010 kommer fler seminarietillfällen kring frågor om jämställdhetsintegrering, hållbart samhällsbyggande och hälsa. A.O.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,