lördag 3 oktober 2009

Seminarier om hållbar samhällsutveckling med jämställdhet och hälsa i fokus

Det handlar om rättvisa!

Välkommen till en serie seminarier i Göteborg kring hållbar samhällsutveckling med hälsa och jämställdhet i fokus. Hur skapar vi ett hållbart samhälle där kvinnor och män har lika möjligheter och rättigheter? Hur utformas vår närmiljö för att främja hälsa och skapa förutsättningar för jämlikhet? Vilken betydelse har jämställdhetsintegrering för kvaliteten i offentlig verksamhet? Hur påverkar ett jämställt agerande hos samhällsfunktioner bemötandet av kvinnor och män?

Seminarierna är öppna för allmänheten men riktar sig främst till dig som jobbar med eller har intresse av jämställdhetsintegrering. Seminarierna är kostnadsfria och kräver ingen föranmälan.

Seminarierna inleddes på bokmässan den 25 september 2009 med temat: Nya perspektiv på jämställdhetsintegrering Jeanette Bäfverfeldt, Gör det Jämt, Västra Götalandsregionen och David Renemark, Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Följande programpunkter följer under hösten:
13 oktober 2009
Hur bygger vi demokratiskt hållbara samhällen?
Henrik Haglund, plan- och byggchef Kungälvs kommun, Anita Larsson, arkitekt och forskare, och Marianne Olsson, Angereds Närsjukhus, pratar om hur samhällsbyggande och planering påverkar livsvillkor och hälsa hos kvinnor och män.
Moderator är Mark Isitt.
plats: Pedagogen, Göteborg, Kjell Härnqvist-salen
tid:18.30

3 november 2009
Normer i offentlig verksamhet - vad
betyder det för brukarnas hälsa?

Helena Olofsdotter Stensöta, statsvetare vid Växjö och Göteborgs universitet har på uppdrag av Jämi undersökt hur myndigheter arbetar med jämställdhetsintegrering. Gunnel Hensing, Socialmedicin GU, gör kopplingar till folkhälsoperspektiv och vad som påverkar gruppers hälsovillkor. Vilka beröringspunkter finns det mellan organisationskultur, hälsa och jämställdhet?

plats: Pedagogen, Göteborg, sal AK2 137
tid: 18.30

För mer utförligt program och information om seminarierna gå in på
http://www.jamiprogram.se/ eller www.vgregion.se/jamstalldvard.

Under våren 2010 kommer fler seminarietillfällen kring frågor om jämställdhetsintegrering, hållbart samhällsbyggande och hälsa. A.O.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar