måndag 28 september 2009

Nya perspektiv på jämställdhetsintegrering på bokmässans forskartorg

David Renemark, forskare vid Handelshögskolan Göteborgs universitet, och Jeanette Bäfverfeldt, Gör det jämt Västra Götalandsregionen, gav utifrån sina erfarenheter av forskning och konkret arbete nya perspektiv på jämställdhetsintegrering i ett seminarium på Forskartorget, Bokmässan, Göteborg. Moderator var Gunilla Ivarsson. Ett perspektiv som lyftes fram var vikten av att förankra arbetet med jämställdhetsintegrering i den specifika verksamheten och inte ta avstamp i ett mer allmänt attitydarbete. En sådan mer konkret och verksamhetsnära ingång synliggör orsakerna till och nyttan med jämställdhetsintegrering för medborgare/kunder och verksamheten.
Seminariet arrangerades av Jämi och Kunskapscentrum för jämställd vård, Västra Götalandsregionen, och är det första i en serie seminarier öppna för allmänheten som kommer att hållas under det kommande året i Göteborg. Seminarierna handlar om hållbar samhällsutveckling med jämställdhet och hälsa i fokus. Mer information om kommande seminarier finns på http://www.jamiprogram/ samt www.vgregion.se/jamstalldvard. A.O.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar