söndag 5 juli 2009

Är Almedalen jämställdhetsintegrerat?

Är Almedalen jämställdhetsintegrerat? Svaret på frågan måste efter detta Jämis första deltagande på veckan bli: vet inte. Skulle vi kunna svara på frågan hade det varit nödvändigt att delta i varje seminarium, varje debatt och mingel eftersom det är vad jämställdhetsintegrering handlar om: att jämställdhet diskuteras, eller på något vis blir synligt i alla diskussioner/verksamheter. Inte att det är en fråga som främst är relevant för de som arbetar med jämställdhet. Jämi har dock paradoxalt nog främst deltagit i seminarier som på olika vis exlipicit berört frågor om jämställldhet (här är vi ju inte ensamma, alla bevakar ju sina områden), vilket gör det extra problematiskt att uttala sig om frågan - men ska man gå efter den egna erfarenheten blir svaret på frågan: nej, Almedalen är inte jämställdhetsintegrerat. Frågorna diskuteras främst när rubriken lyder jämställdhet, och inte när den lyder arbetsmarknad eller hållbarhet eller situationen i skolan. A.O.

Jämställdhet - roligt och effektivt


Olika jämställdhetskonsulter som tillsammans driver sajten Allt om jämställdhet ville på ett seminarium i Almedalen visa att jämställdhetsarbete kan vara roligt, effektivt och konkret. A.O.

Jämställdhet i konsten - funkar inte

Vanja Hermele har på uppdrag av KRO undersökt hur jämställd den svenska konsten/konstlivet är - eller som Hermele själv skriver i inledningen till boken Konsten - så funkar det (inte) som är resultatet av uppdraget: "vad hindrar konsten från att bli jämställd?" Enligt Hermele går det att dela in argumenten som visar på orsakerna till varför det går så trögt för jämställdheten i denna sfär i tre olika grupper: 1) Konst har inte med jämställdhet att göra, 2) Det är någon annans ansvar - har inte med mig/oss att göra, 3) Både infrastruktur och konstliv tar hand om männen. Debatten berörde de flesta av dessa områden och visade tydligt på behovet att alltid tala om jämställdhet som både ett mål i sig och som något som faktiskt har effekter också på själva verksamheten - just i detta fall konsten. Vad är det för konst som produceras i det fält där många säger sig vara ointresserade av frågor som rör jämställdhet? Varför är inte jämställdhet en fråga för konsten, i konsten, genom konsten? Vilken funktion har konsten? Vad är konst? Vem är/kan vara konstnär? Och inte minst - vad är kvalitet?A.O.

Outnyttjad styrelsekraft ska få extra skjuts

Styrelsekraft - det nationella styrelseprogrammet som drivs av Almi Företagspartner på uppdrag av regeringen och som ger 200 utvalda kvinnor att delta i ett ettårigt program med utbildning, mentorer och nätverksträffar bjöd in till seminarium i Almedalen. 1400 kvinnor hade sökt till de 200 platserna och mycket av diskussionen kom att kretsa kring urvalsprocess och nyttan med programmet, men också hur man skulle ta till vara den stora kraft som inte fick plats i programmet. Just de sökande kvinnornas kapacitet och kompetens var något som juryn förvånats över, vilket fick flera i publiken att förvånas i sin tur. Eftersom ett återkommande argument i diskussionen kring frånvaron av kvinnor i styrelser är just bristen på kompetenta kvinnor är det extra viktigt att ta tillvara på alla dessa både kompetenta och intresserade kvinnor man nu fått kontakt med, menade många. Det är ju inte bristen på kompetenta kvinnor som är problemet. A.O.

Kvinnokonventionen 30 år

Unifem och Kvinna till Kvinna var två organisationer med jämställdhet på agendan som fanns ute på Visbys gator under Almedalsveckan och uppmärksammade att Kvinnokonventionen nu firar 30 år. Kvinnokonventionen är den svenska översättningen av det som på engelska går under förkortningen CEDAW (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) och som innefattar 30 artiklar som både definierar vad som är diskriminering och vad stater bör göra för att se till att kvinnor inte diskrimineras. A.O.

Mingel för jämställdhet i Visby

Samtalet fortsatte efter seminariet - mingel i trädgård i Kilgränd. A.O.

Nyttan med jämställdhetsintegreringdiskuterades på vårt välbesökta seminarium (80 personer i ett rum för 50!). Att jämställdhetsintegrera är att ständigt arbeta för ett mer jämställt och hållbart samhälle: det handlar om att värna mänskliga rättigheter, att arbeta för bättre kvalitet i all verksamhet, att ta till vara både mänskliga och ekonomiska resurser, att värna skattebetalarnas pengar och möta alla medborgares behov... ett ständigt pågående arbete och samtal. A.O.
Läs även andra bloggares åsikter om , ,Jämi i Almedalen

Jämi var i Almedalen för att diskutera jämställdhetsintegrering - både genom eget evenemang och genom att ta del av veckans stora utbud seminarier, debatter och möten av olika slag.

Tillsammans med SKL, Vinnova och Temagrupp Likabehandling, ESF (på bilden samlade till överläggningar inför det kommande Almedalsevenemanget ) presenterade vi vår gemensamma satsning på en Kunskapsportal kring just jämställdhetsintegrering: Jämställ.nu - som lanseras i höst och bjöd in till seminarium under rubriken: Jämställdhetsintegrering - till vilken nytta? Erfarenheter och framtidsspaningar. A.O.