söndag 5 juli 2009

Kvinnokonventionen 30 år

Unifem och Kvinna till Kvinna var två organisationer med jämställdhet på agendan som fanns ute på Visbys gator under Almedalsveckan och uppmärksammade att Kvinnokonventionen nu firar 30 år. Kvinnokonventionen är den svenska översättningen av det som på engelska går under förkortningen CEDAW (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) och som innefattar 30 artiklar som både definierar vad som är diskriminering och vad stater bör göra för att se till att kvinnor inte diskrimineras. A.O.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar