söndag 5 juli 2009

Jämställdhet i konsten - funkar inte

Vanja Hermele har på uppdrag av KRO undersökt hur jämställd den svenska konsten/konstlivet är - eller som Hermele själv skriver i inledningen till boken Konsten - så funkar det (inte) som är resultatet av uppdraget: "vad hindrar konsten från att bli jämställd?" Enligt Hermele går det att dela in argumenten som visar på orsakerna till varför det går så trögt för jämställdheten i denna sfär i tre olika grupper: 1) Konst har inte med jämställdhet att göra, 2) Det är någon annans ansvar - har inte med mig/oss att göra, 3) Både infrastruktur och konstliv tar hand om männen. Debatten berörde de flesta av dessa områden och visade tydligt på behovet att alltid tala om jämställdhet som både ett mål i sig och som något som faktiskt har effekter också på själva verksamheten - just i detta fall konsten. Vad är det för konst som produceras i det fält där många säger sig vara ointresserade av frågor som rör jämställdhet? Varför är inte jämställdhet en fråga för konsten, i konsten, genom konsten? Vilken funktion har konsten? Vad är konst? Vem är/kan vara konstnär? Och inte minst - vad är kvalitet?A.O.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar