söndag 5 juli 2009

Är Almedalen jämställdhetsintegrerat?

Är Almedalen jämställdhetsintegrerat? Svaret på frågan måste efter detta Jämis första deltagande på veckan bli: vet inte. Skulle vi kunna svara på frågan hade det varit nödvändigt att delta i varje seminarium, varje debatt och mingel eftersom det är vad jämställdhetsintegrering handlar om: att jämställdhet diskuteras, eller på något vis blir synligt i alla diskussioner/verksamheter. Inte att det är en fråga som främst är relevant för de som arbetar med jämställdhet. Jämi har dock paradoxalt nog främst deltagit i seminarier som på olika vis exlipicit berört frågor om jämställldhet (här är vi ju inte ensamma, alla bevakar ju sina områden), vilket gör det extra problematiskt att uttala sig om frågan - men ska man gå efter den egna erfarenheten blir svaret på frågan: nej, Almedalen är inte jämställdhetsintegrerat. Frågorna diskuteras främst när rubriken lyder jämställdhet, och inte när den lyder arbetsmarknad eller hållbarhet eller situationen i skolan. A.O.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar