söndag 5 juli 2009

Outnyttjad styrelsekraft ska få extra skjuts

Styrelsekraft - det nationella styrelseprogrammet som drivs av Almi Företagspartner på uppdrag av regeringen och som ger 200 utvalda kvinnor att delta i ett ettårigt program med utbildning, mentorer och nätverksträffar bjöd in till seminarium i Almedalen. 1400 kvinnor hade sökt till de 200 platserna och mycket av diskussionen kom att kretsa kring urvalsprocess och nyttan med programmet, men också hur man skulle ta till vara den stora kraft som inte fick plats i programmet. Just de sökande kvinnornas kapacitet och kompetens var något som juryn förvånats över, vilket fick flera i publiken att förvånas i sin tur. Eftersom ett återkommande argument i diskussionen kring frånvaron av kvinnor i styrelser är just bristen på kompetenta kvinnor är det extra viktigt att ta tillvara på alla dessa både kompetenta och intresserade kvinnor man nu fått kontakt med, menade många. Det är ju inte bristen på kompetenta kvinnor som är problemet. A.O.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar