söndag 4 oktober 2009

Medborgaren inte myndigheten i centrum = jämställdhetsintegrering

Den 29 september meddelade Finansdepartementet att Mats Sjöstrand, Generaldirektör för Skatteverket, fått regeringens uppdrag att genomföra en översyn av statlig regional förvaltning. Som särskild utredare ska Sjöstrand, enligt pressmeddelandet "lämna förslag på hur den statliga förvaltningen på regional nivå kan bli tydligare, mer samordnad och ändamålsenlig." http://korta.nu/ce2a

Ett par dagar senare, den 3 oktober, meddelade de rödgröna partierna på DN debatt att de "vill göra Myndighets-Sverige effektivare och slå ihop bland annat de 21 länspolismyndigheterna till en samlad polismyndighet. För att få ut mer av varje satsad skattekrona tänker vi steg för steg slå ihop myndigheter och lägga ned dem vars arbetsuppgifter kan övertas av andra."
http://korta.nu/1b64

Att det är medborgaren och inte myndigheten sdom ska stå i centrum för de statliga förvaltningarnas arbete är orsaken till att arbetet med jämställdhetsintegrering borde få en central plats i den typ av utvecklingsarbete och omorganisering som skymtar i förslagen. Synliggörandet av människorna bakom medborgarbegreppet (vi är ju många och olika) är en viktig väg till ökad jämställdhet och jämlikhet i samhället men också i arbetet med att kvalitetssäkra och utveckla myndigheters verksamheter: att få den statliga förvaltningen att bli tydligare, mer samordnad och ändamålsenlig samtidigt som den är effektiv och ger mer för varje satsad skattekrona. Tänker hon som arbetar med jämställdhetsintegrering i staten. A.O.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar