lördag 15 augusti 2009

Erfarenhetsutbyte kring jämställdhet i arbetslivet

Pilotprojektet sommarskolan Jämställdhet i arbetslivet samlade 35 deltagare på Tylebäcks kursgård 10-13 augusti. Skolan som fått finansiellt stöd av Jämi, Vinnova och Högskolan i Halmstad syftade till att utveckla former för erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring mellan olika aktörer och generationer på jämställdhetsfältet. Bland deltagarna fanns främst representanter från tre sfärer: forskning, byråkrati, konsultmarknaden, men även den idéella sektorn.
Under fyra intensiva dagar diskuterades aktuella trender och signaler inom arbetslivet, aktuella frågeställningar och förväntningar, metoder och verktyg, jämställdhetsintegrering som strategi, särskilda åtgärder, jämställdhet och mångfald, EU/Sverige, interaktiva metoder i förändringsarbete, genusmedvetna organisationer, jämställdhetsarbete på genusvetenskaplig grund, relationen mellan lag och verksamhetsutveckling, politiker som möjliggörare och mycket mer.
Samtalet var levande och visade inte minst på behovet av att hålla diskussionerna i gång i blandade grupper. Det är i samtal där man är tvungen att reflektera och bryta sin egen bild mot en annan bild eller erfarenhet som det rör på sig. Erfarenhetsutbyte bidrar till kunskapsutveckling.
Dokumentation och utvärdering av pilotprojektet är på gång. Men gruppens avslutande gemensamma reflektion uttryckte förhoppning om fortsatt och utvecklad sommarskola, och gav också många goda förslag på hur detta ska ske. A.O.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar