söndag 9 augusti 2009

Feministiska interventioner och män i akademin


Professor Maud Eduards, statsveten-skapliga institutionen vid Stockholms universitet var konferensens första keynote speaker. Hon inledde med att tala utifrån rubriken
"Feminist Interventions, Gender Equality and Academic Resistance - A Swedish Political History", och återgav förändringarna inom akademin från 1975 och framåt med nedslag i symboliskt viktiga skeenden, som Forumbildningarna och Thamreformen. Föreläsningen betonade relationen mellan det akademiska och det politiska fältet, och det problematiska med akademins autonomiideal: "the academy is the perfect place for power laundry", där makt omvandlas till kunskap, menade Eduards.
Professor Jeff Hearn, Tema genus Linköpings universitet, University of Huddersfield UK och Hanken School of Economics, Finland, inledde konferensens andra dag med att tala om män i akademin: "Reflecting on men and gender relations in academia: Why bother? Who cares?" Föreläsningen tog avstamp i Hearns erfarenheter av att inleda sin högre utbildning i en miljö enbart bestående av män (1960-talets England) och arbetade sig fram genom historien till dagens situation där praktiken att nämna männen fortfarande inte slagit igenom. A.O.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar