lördag 15 augusti 2009

Varför bry sig om ojämställd akademi?

En vecka efter att den internationella konferensen om jämställdhet i akademin avslutades försöker jag summera de tankar som föreläsningar, papers, workshops och samtal med deltagare väckte.
En av de viktigaste berör det faktum att ojämställdheten i akademin inte är ett enskilt problem, endast aktuellt för de som arbetar på universiteten eller de som studerar. Tvärtom så är det ett av Sverige som kunskapsnations mest akuta problem. För vad betyder det för ett kunskapsbaserat samhälle att jämställdhet inte är något självklart inom högre utbildning och forskning. Hur påverkar det den kunskap som produceras? Hur påverkar det vårt samhälles utveckling? Hur påverkar det oss som medborgare? Att ständigt ställa frågan vilken funktion högre utbildning och forskning har i vårt samhälle är ett demokratiskt ansvar. Jämställdhet är inte ett problem som ska lösas utan en aldrig avslutad utmaning som för både oss, högre utbildning och och samhället i stort framåt. Det är en process vi måste hålla igång, ständigt. Och det är en process som leder till ny kunskap - allt det universitet och högre utbildning idealt handlar om. A.O.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar